Bitcoin vượt qua thuyết phục mốc 8.500 USD

907

Bitcoin (BTC) đã có những bước tăng nhẹ trong ngày hôm nay và đã thuyết phục vượt ngưỡng 8.500 USD vào cuối ngày giao dịch, làm xu hướng tăng giá trở nên rõ rệt.

Mức kháng cự mục tiêu vào ngày hôm qua (đường xu hướng giảm dài hạn) là 8.285 USD. Đóng cửa ngày giao dịch ở mức cao trên ngưỡng sẽ báo hiệu xu hướng tăng dài hạn.

Biểu đồ ngày dưới đây cho thấy Bitcoin đóng cửa ngày hôm qua ở mức 8.273 USD theo giá trên Bitfinex, có nghĩa là sự bứt phá vẫn không rõ ràng. Tuy nhiên, một ngọn nến 24 giờ mới (theo giờ UTC) mở ra trên ngưỡng hỗ trợ xu hướng giảm (là 8.230 USD), tạo ra một hình ảnh về sự bứt phá.

Biểu đồ ngày

Vì vậy, trong khi thế đột phá tăng vọt đã xảy ra, động thái này đã khẳng đinh BTC đã vượt qua rào cản đường xu hướng dài hạn.

Như vậy, mức quan trọng để theo dõi hiện nay là 8.500 USD (mức cao nhất ngày 15 tháng 4). Một khi vượt qua thuyết phục trên mức đó sẽ thiết lập mức cao hơn và mô hình thấp (thiết lập chu kỳ tăng), chắc chắn sẽ xác nhận xu hướng tăng dài hạn.

Rủi ro của một đợt giảm là có, chỉ khi không giữ trên mức hỗ trợ xu hướng giảm xuống (ngưỡng cản cũ) là 8.230 USD, BTC có thể sẽ giảm xuống còn 7.823 USD (mức thấp ngày 17/4).

Các mức quan trọng cần lưu ý trong một hoặc hai ngày tới là mức kháng cự 8.460 USD (mức cao nhất ngày 15/4) và mức hỗ trợ 7.823 USD (mức thấp nhất ngày 17/4).

Hiện tại, BTC đang giao dịch với giá 8.510 USD trên Bitfinex.

Đánh giá

Kết thúc ngày giao dịch (theo UTC) trên 8.460 USD sẽ mở rộng dải giá cho phép BTC lên tới 9.000 – 9.177 USD (mức cao nhất ngày 21 tháng 3).

Bình Luận